Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (The Fed) heeft alle hoop op een “zachte landing” voor de Amerikaanse economie laten varen en streeft in plaats daarvan een andere eufemistische wending na – “groei onder het trendmatige niveau”, ook bekend als de “grote recessie”.

De opmerkingen van Powell kwamen tijdens een toespraak op 26 augustus in Jackson Hole, Wyoming, waarin de Fed-chef “het concept van een zachte landing begroef.” Aldus Diane Swonk, hoofdeconoom bij KPMG, meldt Bloomberg. Volgens Swonk “is het doel van de Fed om de inflatie terug te dringen door de groei af te remmen tot onder zijn potentieel.”

Swonk vergeleek het nieuwe plan verder als iets dat verwant is aan een marteling met druppelend water. “Het is een martelproces, maar minder martelend en minder pijnlijk dan een abrupte recessie,” voegde ze eraan toe.

Een gebrek aan duidelijke taal.

De Fed is al enige tijd bezig met een inflatie bestrijdingsplan dat zij de “zachte landing” noemt, een toestand waarin de inflatie wordt beteugeld zonder de arbeidsmarkt te schaden. Al geruime tijd lijkt dit echter meer op ongefundeerd optimisme dan op een waarschijnlijke mogelijkheid. Powell gaf al in juni toe dat “er geen garantie is dat we dat kunnen doen.”

Nu heeft Powell toegegeven dat de Fed zijn zachte landing niet kan halen – het gaat gewoon niet gebeuren. In zijn toespraak in Jackson Hole gaf Powell een masterclass in economische vertroebeling, waarbij hij zinspeelde op een pijnlijker scenario voor iedereen die kon begrijpen wat hij zei.

Eufemistische toespraak voor recessie.

Powells “below-trend growth” is een verwijzing naar wat beter bekend is onder een ander eufemisme van economen, de “groei recessie”. Dit verwijst naar een periode van trage of weinig groei met stijgende werkloosheid, of zoals Powell het liever zegt, een “verzachting” van de arbeidsmarkt.

In een toespraak die de Engelse taal als een krakeling verdraaide, verklaarde Powell verder dat de arbeidsmarkt “duidelijk uit balans” was, met stijgende lonen en een vraag die groter was dan het aanbod.

Het beleid van de Fed is er duidelijk op gericht een recessie te voorkomen door de werkloosheid op te drijven. Dit betekent dat de rentetarieven op korte tot middellange termijn waarschijnlijk verder zullen stijgen. 

In juli wist de Amerikaanse regering ternauwernood een recessie te voorkomen door de betekenis van het woord recessie te veranderen. 

Eerlijkheid buiten de politiek.

In juni verklaarde Larry Summers, voormalig minister van Financiën van de V.S., dat de werkloosheid rente moet stijgen om de inflatie te beteugelen en de economie te herstellen.

In tegenstelling tot Powell, die een politiek dier blijft, is Summers niet langer op zijn post en kan hij de vrijheid uitoefenen om precies te zeggen wat hij bedoelt.

“We hebben vijf jaar werkloosheid van meer dan 5% nodig om de inflatie in toom te houden,” zei Summers. “Met andere woorden, we hebben twee jaar van 7,5% werkloosheid nodig of vijf jaar van 6% werkloosheid, of één jaar van 10% werkloosheid.”

In augustus bedroeg de werkloosheid in de V.S. 3,5%.